Skrota bilen Göteborg

Att skrota bilen kan betyda en kostnad, som varierar på grund av nedan nämnda faktorer.

Den största kostnaden uppvägs dock av materialåtervinningen efter bilskrotning som då även täcker hämtningskostnaden. Utgångsläge för att skrota bilen Göteborg med gratis hämtning är att bilen är komplett av senare årsmodell än 1989. Tel 031-94 37 60 Med en komplett bil menas att det skall finnas hjul på som rullar för bärgningskrav. Nyckel skall finnas så att rattlås kan öppnas. Även detta är ett bärgningskrav. Efter 1989 års modeller infördes katalysatorer som lagkrav. Saknas originalkatalysatorn sjunker återvinningsvärdet med c:a 500 kr som kunden måste betala. Saknas något hjul eller nyckel försvåras bärgningen av detta och kan även påverka kostnaden. Avstånd utanför hämtningsområdet kan också påverka kostnaden negativt för kunden. Varierande intäkter av materialåtervinningen för det auktoriserade bilskrotningsföre-taget kan även bli direkt utslagsgivande för kunden. Det svenska stålpriset är beroende av världsmarknads dito. Skrota bilen Göteborg Och det verkar ibland falla fritt utan förvarning. Dessa svängningar försöker företagen utjämna. Trots detta kommer kunderna tidvis att känna av dessa variationer. Målsättningen förändras dock inte. Skrota bilen med gratis hämtning skall alltid eftersträvas. För detta gäller: hämtning inom upptagningsområdet av en komplett bil efter nämnda förutsättningar. Vidare gäller att en överenskommelse med kund vad gäller kostnad eller ersättning hålles av ett seriöst hämtningsföretag. Då förutsättes även att kunden givit rätt information om bilens skick, enligt ovanstående beskrivning, vid beställningen.