You are here

Kattava opas kotiteatterituolien valintaan ja sijoitteluun.

Submitted by IDEAALITec on Sat, 04/01/2023 - 11:57

Kotiteatteria suunniteltaessa istuimien ja niiden sijoittelun tärkeys jää usein vaille riittävää huomiota. Suurin osa asiakkaista kiinnittää kyllä huomiota järjestelmän audio- ja videolaitteistoihin koska ne ovat selkeimmät elementit jotka siirtävät elokuvien ja musiikkiäänitteiden tapahtumat koteihimme, mutta tuolit voivat helposti jäädä vain sivujuonteeksi kokonaisuutta mietittäessä.

Etenkin kotiteattereita suunniteltaessa eräs keskeisimmistä tekijöistä on istuimien sijoittelu ja tyyppi. Huomioon otettavia seikkoja ovat mm. kuinka monelle henkilölle halutaan istumapaikka ja mikä on huoneen käyttötarkoitus – olohuone vaatii todennäköisesti erilaisia istuinratkaisuja kuin tarkoitukseen räätälöity kotiteatterihuone.
 

Istumapaikkojen määrä
 
Suomessa haasteeksi nousee usein suhteellisen pienet huonekoot yhdistettynä asiakkaan havittelemaan suureen istumapaikkojen määrään. Tämä yhdistelmä voi johtaa tilanteeseen jossa kaikki huoneen istumapaikat ovat kuuntelu- ja katselukokemukseltaan kompromisseja koska istuimien määrä ei ole oikeassa suhteessa huoneen kokoon ja järjestelmän optimaaliseen toimintaan huoneessa.

Erilaisia istuinratkaisuja on useita, jotka voidaan valita huoneen käyttötarpeen ja koon pohjalta. Kun kotiteatteria hyödynnetään myös mm. urheilulähetysten katseluun ja huoneen koko antaa myöden voidaan huoneen takaosaan mm. toteuttaa pienimuotoinen baari saareke jonka äärellä voidaan nauttia virvokkeista lähetystä katseltaessa. Tällöin tilan takaosa voi toimia rentouttavana urheilumekkana kaveriporukalla matseja katseltaessa, kun etuosa toimii taas täysivaltaisena teatterina elokuvia katseltaessa.
 
Vaikutus kuvantoistoon
 
Oikea kuvakoko tulisi sovittaa istuimien etäisyyden ja katselukulmien pohjalta, toisin sanoen istumapaikkojen määritteleminen on ensiarvoisen tärkeää kuvakoon määrittelemiseksi. Kun huoneeseen on tulossa vain yksi rivi istumapaikkoja, niin tällöin istumapaikkojen ja kuvakoon suhteen sovittaminen on suhteellisen mutkatonta, etenkin jos istumapaikkoja saadaan siirrellä hyvin vapaasti. Tällöin omat preferenssit näyttelevät merkittävintä osuutta päätöksessä – istumapaikan ja näytön etäisyyden suhdetta muutetaan sen mukaan, milloin kuva täyttää katselijan näkökentän halutulla tavalla.

Kun huoneeseen halutaan useita penkkiriviä, niin tällöin suosittelemme, että keskirivi asennetaan etäisyydelle näytöstä josta kuvan katseleminen tuntuu luontevimmalta. Suurissa huoneissa joihin mahtuu lukuisia penkkirivejä on helpompi löytää useampia istuinpaikkoja joista kuvan seuraaminen on luontevaa ja miellyttävää. Kun pieniin huoneisiin halutaan useita rivejä ajaudutaan usein tilanteisiin joissa eturivi on hankalan lähellä näyttöä kun taas takarivi on jo sitten niin kaukana suhteessa kuvakokoon, että vaikutelma katselijan ympäröivästä elämyksestä jää vajaaksi, näin ollen juuri kukaan ei todella pääse nauttimaan optimaalisesta kokemuksesta. Tästä syystä usein suosittelemmekin pieniin huoneisiin yhtä kiinteää penkkiriviä, jonka lisäksi istumapaikkoja saadaan lisää mm. säkkituoleilla tms. siirrettävillä istuinratkaisuilla.

Istumapaikkojen sijaintia mietittäessä voimme myös hyödyntää alan standardeja ohjenuorina. Pyri siihen, että yksikään istumapaikka ei olisi 62 asteen kulmalukua lähempänä kangasta (suhteessa kankaan leveyteen) tai kauempana kuin 35 astetta. Parhaat paikat asettuvat yleensä 45-55 asteen välille. Näiden etäisyyksien ulkopuolelle jäävissä paikoissa voidaan sitten hyödyntää siirrettäviä istuinratkaisuja kuten jo edellä mainittuja säkkituoleja yms. myös istuimien suuntaaminen sisäänpäin voi tulla kyseeseen.

Vaikutus äänentoistoon
 
Kunkin huoneen fyysiset mitat vaikuttavat osaltaan siihen miten ääni käyttäytyy kyseisessä tilassa. Suorakaiteen muotoisten tilojen akustinen käyttäytyminen on suhteellisen luotettavasti mallinnettavissa, jonka pohjalta huoneesta voidaan määritellä alueita joita tulisi välttää istumapaikkoina kun äänenlaadulle asetetaan korkeat kriteerit. Tarpeen vaatiessa tarkat mittaukset voidaan vielä toteuttaa paikan päällä, ennen lopullisten istumapaikkojen lukkoon lyömistä.

Istumapaikkoja ei myöskään tulisi asentaa hyvin lähelle huoneen rajapintoja. Monesti asiakkaiden lähtökohtaisena ajatuksena on työntää sohva huoneen takaseinään kiinni, tämä on kuitenkin sijoitukseltaan yksi huonoimmista mahdollisista paikoista mitä voi valita. Mahdollisuuksien mukaan istumapaikat kannattaisi pyrkiä pitämään minimissään 50cm etäisyydellä rajapinnoista ja mikäli käytössä on takasurroundkaiuttimet, niin etäisyys niihin saisi mielellään olla minimissään metrin luokkaa.

Kotiteatterikaiuttimet tulee myös osaltaan valita istumapaikkojen sijainnin mukaan. Aina etäisyyden tuplaantuessa tarvitsemme 4 kertaa enemmän tehoa saavuttaaksemme saman äänenpaineen kuuntelupaikalla – eli jos surroundkaiutin on metrin etäisyydellä kuuntelupaikasta ja pääkaiuttimet 4 metrin etäisyydellä, niin on selvää että pääkaiuttimet joutuvat työskentelemään huomattavasti enemmän saman äänenpaineen tuottamiseksi kuuntelupaikalle kuin surroundkaiuttimet – tämä yksinkertainen seikka tulee huomioida kaiuttimia valittaessa.
 

Visuaaliset tekijät ja istuinmukavuus
 
Istuimien visuaalisella ilmeellä ja istuinmukavuudella on luonnollisesti myös suuri merkitys lopputuloksen kannalta. Yksittäinen elokuva voi kestää jopa 3-4 tuntia, joten istuinmukavuuteen kannattaa panostaa. Mahdollisuuksien mukaan istuimia kannattaa käydä kokeilemassa itse perheen jäsenten kanssa. Pinta vaihtoehtoina on yleisesti tarjolla nahka tai kangas. Nahka on helppo hoitaa ja pyyhkiä jos siihen kaatuu nesteitä, kangas on taas monesti hengittävämpi ja akustisesti parempi materiaali. Oikea vaihtoehto löytyy lopulta omia tarpeita ja mieltymyksiä kuuntelemalla.

Räätälöityihin kotiteatterituoleihin sisältyy monesti myös kuppitelineet, moottoroidut jalka- ja selkätuet, USB lataustelakat jne.

Kotiteatterin suunnittelu sisältää siis monia huomioon otettavia osa-alueita joissa ammattitaitoisen suunnittelijan apu voi säästää monilta virheiltä ja murheilta, tee se itse mies/nainen löytää kuitenkin myös netistä paljon hyvää informaatiota jonka pohjalta suurimmat virheet tulee ainakin vältettyä.