You are here

bodl's blog

Các Loại Bơm Định Lượng Phổ Biến: Cấu Tạo và Nguyên Lý Hoạt Động

Submitted by bodl on Wed, 04/17/2024 - 23:52

Bơm định lượng là một loại thiết bị quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ hóa chất, dược phẩm đến thực phẩm và nhiên liệu. Chúng đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp và kiểm soát lượng chất lỏng hoặc chất bột được sử dụng trong các quy trình sản xuất. Dưới đây là các loại bơm định lượng phổ biến:

Subscribe to RSS - bodl's blog